Analize in ugotovitve

 

Mesečni statistični podatki za junij 2017

Najvišja dnevna temperatura 34,4 C je bila izmerjena 21. junija ob 16:48. uri, najnižja 7,9 pa 8. junija ob 5:38. uri. Poprečna temperatura v juniju je bila 21,14 C.

Najmočnejši veter je bil 12 km/h. Najmočnejši sunek vetra v Sevnem je bil 19 km/h.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila ZJZ (zahod-jugo-zahod). Povprečna hitrost vetra junija je bila 0,3 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 19. junija ob 8:58. uri, ko je postaja namerila 1.022,2 hPa, najnižji 998,1 hPa pa 29. junija ob 2:38. uri.

Skupna količina padavin v juniju znaša samo 106,7 mm. Od tega so bile 8 dni padavine v količinah do 0,2 mm, 7 dni s količinami nad 2 mm ter 3 dnevi s količinami nad 20 mm. Najbolj moker dan je bil 16. junij s 33,1 mm.

Junija 2016 je bila najvišja temperatura 32,6 C, letos pa 34,4 C. Lanskoletna junijska poprečna temperatura je bila 18,9 C, junija 2017 pa 21,14 C.  Je bil pa letošnji junij s 106,7 mm padavin precej bolj suh od lanskega junija, ko je padlo 146,6 mm padavin. Prav tako tudi od junija 2015, ko je padlo 146,4 mm.

Maja je bilo 17 toplih in 8 vročih dni.*

 

 

Mesečni statistični podatki za maj 2017

Najvišja dnevna temperatura 31,2 C je bila izmerjena 30. maja ob 15:16. uri, najnižja 3,3 pa 10. maja ob 4:34. uri. Poprečna temperatura v maju je bila 16,4 C.

Najmočnejši veter je bil 13 km/h. Najmočnejši sunek vetra v Sevnem je bil z 19 km/h.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila ZJZ (zahod-jugo-zahod). Povprečna hitrost vetra maja je bila 0,3 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 16. maja ob 10:09. uri, ko je postaja namerila 1.026,4 hPa, najnižji 1.003,3 hPa pa 12. maja ob 5:43. uri.

Skupna količina padavin v maju znaša samo 79,1 mm. Od tega so bile 14 dni padavine v količinah do 0,2 mm, 9 dni s količinami nad 2 mm ter 1 dan s količinami nad 20 mm. Najbolj moker dan je bil 20. maj s 22,8 mm na kvadratni meter.

Maja 2016 je bila najvišja temperatura 30 C, letos pa 31,2 C. Lanskoletna majska poprečna temperatura je bila 14,38 C, maja 2017 pa 16,4 C.  Je bil pa letošnji maj s 79,1 mm padavin precej bolj suh do lanskega maja, ko je padlo 137,2 mm padavin. Še nekoliko več padavin je padlo maja 2015 in sicer 143,3 mm. Torej je že trikrat zapored maj bolj suh od predhodnega.

Maja je bilo 9 toplih dni in 2 vroča dneva.*

 

 

Mesečni statistični podatki za april 2017

Najvišja dnevna temperatura 25.1 C je bila izmerjena 10. aprila ob 15:12. uri, najnižja -0,8 pa 21. aprila ob 5:20. uri. Poprečna temperatura v aprilu je bila 11.3 C.

Najmočnejši veter je bil 14 km/h. Najmočnejši sunek vetra v Sevnem je bil z 21 km/h.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila JZ (jugo-zahod). Povprečna hitrost vetra aprila je bila 0,3 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 21. aprila ob 7:50. uri, ko je postaja namerila 1.027,4 hPa, najnižji 1.002,8 hPa pa 28. aprila ob 10:20. uri.

Skupna količina padavin v aprilu znaša samo 103,1 mm. Od tega so bile 12 dni padavine v količinah do 0,2 mm, 9 dni s količinami nad 2 mm ter 1 dan s količinami nad 20 mm. Najbolj moker dan je bil 28. april s 28 mm na kvadratni meter.

V aprilu ni več snežilo. Skupaj je v zimi 2016/2017 skupaj padlo 35,5 cm snega.

Aprila 2016 je bila najvišja temperatura 25,4 C, letos pa 25,1 C. Lanskoletna aprilska poprečna temperatura je bila 11,9 C, aprila 2017 pa 11,3 C.  Je bil pa letošnji april s 103,1 mm padavin najbolj moker april v zadnjih treh letih. Doslej je največ padavin padlo lanskega aprila in sicer 68,4 mm.

Aprila je bil en hladen in en topel dan.*

 

 

Mesečni statistični podatki za marec 2017

Najvišja dnevna temperatura 23,9 je bila izmerjena 31. marca ob 16:12. uri, najnižja -0,1 pa 1. marca ob 7:46. uri. Poprečna temperatura v marcu je bila 10,49 C.

Najmočnejši veter je bil 30 km/h. Najmočnejši sunek vetra v Sevnem je bil z 48 km/h.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila JZ (jugo-zahod). Povprečna hitrost vetra marca je bila 1,2 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 15. marca ob 9:24. uri, ko je postaja namerila 1.024,2 hPa, najnižji 999,2 hPa pa 1. marca ob 3:56. uri.

Skupna količina padavin v marcu znaša samo 28,9 mm. Od tega so bile 6 dni padavine v količinah do 0,2 mm, 3 dni s količinami nad 2 mm ter 1 dan s količinami nad 20 mm. Najbolj moker dan je bil 1. marec s 20,2 mm na kvadratni meter.

V marcu je padlo skupaj 7 cm snega, snežna odeja pa je vztrajala samo 1 dan. Skupaj je v zimi 2016/2017 skupaj apdlo 35,5 cm snega.

Marca 2016 je bila najvišja temperatura 20,1 C, letos pa celo 23,9 C. Lanskoletna marčevska poprečna temperatura je bila 6,36 C. To pomeni, da je bil letošnji marec poprečno toplejši za 4.13 C. Tudi bolj suh je bil letošnji marec s 28,9 mm padavin, saj je marca 2016 padlo 47,6 mm padavin.

Marca je bil samo en hladen dan.*

 

 

Mesečni statistični podatki za februar 2017

Najvišja dnevna temperatura 15,6 je bila izmerjena 27. februarja ob 13:30. uri, najnižja -2,9 pa 14. februarja ob 7:04. uri. Poprečna temperatura v februarju je bila 4,3 C.

Najmočnejši veter je bil 92 km/h, 26. februarja ob 2:27. uri. Najmočnejši sunek vetra v Sevnem je bil 28. februarja ob 3:26. uri z 98 km/h. S tem smo dosegli tudi nov rekord vremenske postaje v sunku vetra.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila Z (zahod). Povprečna hitrost vetra februarja je bila 1,3 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 14. februarja ob 21:56. uri, ko je postaja namerila 1.033,6 hPa, najnižji 1.000,7 hPa pa 28. februarja ob 23:16. uri.

Skupna količina padavin v februarju znaša 50,6 mm. Od tega so bile 11 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 7 dni s količinami nad 2 mm. Najbolj moker dan je bil 24. februar s 16,6 mm na kvadratni meter.

V februarju je padlo skupaj 4 cm snega, snežna odeja pa je vztrajala samo 3 dni.

Februarja 2015 je bila najvišja temperatura 15,1 C, letos pa nekoliko višja s 15,6 C. Lanskoletna februarska poprečna temperatura je bila +4,6 C. To pomeni, da je bil letošnji februar poprečno hladnejši za 0,3 C. Tudi bolj suh je bil letošnji februar s 50,6 mm padavin, saj je februarja 2015 padlo kar 186,6 mm padavin.

Februarja je bilo 10 hladnih in 2 ledena dneva.*

 

Mesečni statistični podatki za januar 2017

Najvišja dnevna temperatura 9,1 je bila izmerjena 2. januarja ob 13:54. uri, najnižja -13,9 pa 11. januarja ob 1:25. uri. Poprečna temperatura v januarju je bila -3,3 C.

Najmočnejši veter je bil 84 km/h, 10. januarja ob 2:05. uri. Najmočnejši sunek vetra v Sevnem je bil 10. januarja ob 2:00. uri s 92 km/h.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila SSZ (severo severozahod). Povprečna hitrost vetra januarja je bila 0,7 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 20. januarja ob 9:54. uri, ko je postaja namerila 1.033 hPa, najnižji 994,6 hPa pa 13. januarja ob 12:54. uri.

Skupna količina padavin v januarju znaša 28,7 mm. Od tega so bile 7 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 3 dnevi s količinami nad 2 mm in 1 dan nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 23. januar s 23,3 mm na kvadratni meter.

V januarju je padlo skupaj 23,5 cm snega, snežna odeja pa je vztrajala kar 25 dni, vse do konca januarja, ko je bilo še 3 cm snega.

Za januar lahko zapišemo, da je bil izredno hladen mesec. Leta 2015 je bila najvišja temperatura 15,8 C, letos pa samo 9,1C. Lanskloletna januarska poprečna temperatura je bila +1,5C. To pomeni, da je bil letošnji januar poprečno hladnejši kar za 4,8 C. Tudi bolj suh je bil letošnji januar s 28,7 mm padavin, saj je januarja 2016 padlo 48,2 mm padavin, pri čemer lanskega januarja sploh ni bilo snega. Sicer pa tudi slovenski meteorologi pravijo, da je bil januar najhladnejši v zadnjih 30 letih.

Januarja je bilo 30 hladnih in 15 ledenih dni.*

Letni statistični podatki za leto 2016

Najvišja dnevna temperatura 34,1 je bila izmerjena 11. julija 2016, najnižja -9,3 pa 19. januarja 2016. Poprečna temperatura v Sevnem v letu 2016 je bila 11,2 C.

Najmočnejši veter je bil 31 km/h, 25. novembra 2016. Najmočnejši sunek vetra je znašal 46 km/h (avgust, september in november 2016). Še zanimiv podatek, da je veter v Sevnem prepotoval kar 8.912,6 km.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila tudi v letu 2016 ZJZ (zahod-jugozahod), izstopajo pa marec (J) ter julij in avgust (JV). Ker smo na južnem pobočju v tem delu severni veter ne pride toliko do izraza.

Izredno visok zračni pritisk je bil na Silvestrovo 2016, ko je postaja namerila kar 1.036,1 hPa, najnižji pa 990,9 hPa.

Največ padavin je bilo 21. avgusta s 60,6 mm dežja na kvadratni meter, najbolj moker mesec pa februar 2016 s skupno količino 186,1 mm na kvadratni meter. Skupna količina padavin v letu 2016 je 1.295,1 mm. Kar 155 dni so bile padavine s količinami nad 0,2 mm, 104 dni s količinami nad 2 mm in 16 dni z več kot 20 mm padavin na kvadratni meter. Zanimiv je december 2016, ko v celem mesecu sploh ni bilo padavin, brezpadavinsko obdobje pa je trajalo kar 35 dni.

Snega je bilo v letu 2016 zelo malo. Najvišja snežna odeja je bila 28. aprila 2016, v tistih dneh pa je bila marsikje v Sloveniji tudi huda pozeba. V letu 2016 je bilo samo 8 dni s snežno odejo, že omenjenega konca aprila in v prvi polovici marca 2016.

V letu 2016 je bilo 25 vročih dni, 70 toplih, 55 hladnih in 11 ledenih dni.*

Podrobnejše podatke po dnevih si lahko ogledate v arhivu Vremenskega društva Zevs na naslovu ...klik...

Mesečni statistični podatki za december 2016

Najvišja dnevna temperatura 16,5 je bila izmerjena 26. decembra ob 13:56. uri, najnižja -5,9 pa 21. decembra ob 6:26. uri. Poprečna temperatura v decembru je bila 1,69 C.

Najmočnejši veter je bil 17 km/h, 9. decembra ob 2:54. uri. Najmočnejši sunek vetra v Sevnem je bil 9. decembra on 2:48. uri s 25 km/h.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila SZ (severozahod). Povprečna hitrost vetra decembra je bila 0,4 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 29. decembra ob 9:54. uri, ko je postaja namerila 1.036,1 hPa, najnižji 1.009 hPa pa 2. decembra ob 7:06. uri.

Skupna količina padavin v novembru znaša 0 mm.Da je bil december povsem brez padavin, se ni zgodilo že več let!

Novembra je bilo 19 hladnih dni in 4 ledeni dnevi.*

Za december 2016 lahko zapišemo, da je bil v poprečju precej hladnejši od decembra 2015 – poprečna temperatura 2015 je bila 4,26 C, 2016 pa samo 1,69C. To še posebej na podlagi nizkih temperatur v drugi polovici meseca. Je pa minuli december z 0 mm padavin po dolgih letih najbolj suh mesec, pa tudi decembra 2015 je padlo samo 2 mm padavin.

Mesečni statistični podatki za november 2016

Najvišja dnevna temperatura 18,4 je bila izmerjena 23. novembra ob 12.14. uri, najnižja -4,8 pa 30. novembra ob 7:50. uri. Poprečna temperatura v oktobru je bila 6,6 C.

Najmočnejši veter je bil 40 km/h, 25. novembra ob 21.42. uri. Najmočnejši sunek vetra v Sevnem je bil 25. novembra on 18:44. uri s 46 km/h.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila ZJZ (zahod jugozahod). Povprečna hitrost vetra novembra je bila 0,7 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 15. novembra ob 8:44. uri, ko je postaja namerila 1.031 hPa, najnižji 994,4 hPa pa 6. novembra ob 16:40. uri.

Skupna količina padavin v novembru znaša 154,9 mm. Od tega so bile 16 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 9 dni s količinami nad 2 mm in 2 dni nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 25. november s 46 mm na kvadratni meter.

Novembra je bilo 7 hladnih dni.*

Za november lahko zapišemo, da je bil v poprečju precej hladnejši od lanskega - poprečna temperatura lani je bila 8,5 C, letos pa samo 6,6C. To še posebej na podlagi nizkih temperatur konec meseca. Je pa letos s 154,9 mm padlo precej več padavin kot lani, koje postaja novembra namerila samo 53 mm.

Mesečni statistični podatki za oktober 2016

Najvišja dnevna temperatura 24,9 je bila izmerjena 4. oktobra ob 13:55. uri, najnižja 1,8 pa 12. oktobra ob 7:37. uri. Poprečna temperatura v oktobru je bila 9,7 C.

Najmočnejši veter je bil 18 km/h, 1. oktobra ob 10:48. uri.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila Z (zahod). Povprečna hitrost vetra oktobra je bila 0,3 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 28. oktobra ob 11:18. uri, ko je postaja namerila 1.032,8 hPa, najnižji 1.010,4 hPa pa 12. oktobra ob 3:48. uri.

Skupna količina padavin v oktobru znaša 124,1 mm. Od tega so bile 16 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 9 dni s količinami nad 2 mm in 2 dni nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 20. oktober s 35,2 mm na kvadratni meter.

Oktobra je bilo 0 toplih in 0 vročih dnevov.*

Za oktober lahko zapišemo, da je bil hladnejši od lanskega - poprečna temperatura lani je bila 10,3 C, letos pa samo 9,6C. Je pa letos s 124,1 mm padlo precej manj padavin kot lani, ko je v oktobru padlo kar 181,3 mm.

 

 

Mesečni statistični podatki za september 2016

Najvišja dnevna temperatura 30,8 je bila izmerjena 4. september ob 14:30. uri, najnižja 9,1 pa 22. septembra ob 8:08. uri.    

Najmočnejši veter je bil 30 km/h, 5. septembra ob 6:28. uri. Najmočnejši sunek vetra je znašal 46 km/h, 5. septembra ob 6:20. uri.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila ZJZ (zahod-jugozahod). Povprečna hitrost vetra septembra je bila 0,2 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 28. septembra ob 10:08. uri, ko je postaja namerila 1.029,2 hPa, najnižji 1.008,1 hPa pa 19. septembra ob 16:08. uri.

Skupna količina padavin v avgustu znaša 63,2 mm. Od tega so bile 6 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 4 dni s količinami nad 2 mm in 1 dan nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 5. september s 21,8 mm na kvadratni meter.

Septembra je bilo 12 toplih in 3 vroči dnevi.*

Za september lahko zapišemo, da je bil zelo topel, prva polovica celo nadpovprečno. Bilo je samo 6 deževnih dni  (padlo je vsaj 0,2 ml padavin dnevno).  Letošnji september je bil bolj suh od lanskega, saj je lani padlo kar 45 mm dežja manj kot letošnjega septembra.


Kakšno je poletje 2016 v Sevnem?

Avgust se je zaključil in nekaj primerjalnih podatkov za vreme v Sevnem, ki jih spremlja vremenska postaja, postavljena na naslovu Sevno 44 od 1. marca 2015 dalje.

V avgustu 2016 smo doživeli najmočnejši naliv doslej z jakostjo padavin 138,6 mm/h, prav tako tudi rekord v količini padavin v eni uri, saj je padlo v eni uri kar 43,5 mm dežja. Letos je padlo že 952,9 mm padavin.

Kakšna pa sta bila letošnja ključna poletna meseca, julij in avgust?

V juliju je padlo 156,5 mm (julij 2015: 125,3 mm) dežja, v avgustu pa 161,8 mm (151,3 mm).

V letošnjem juliju je bilo 14 dni s padavinami (julij 2015: 10), v avgustu pa 12 (9).

V letošnjem juliju je bila povprečna temperatura 22C (julij 2015: 23,6C), v avgustu pa 20C (22C).

Če primerjamo podatke za lani in letos, lahko ugotovimo, da so bile letošnje temperature julija in avgusta nižje od lanskih, precej več je bilo dni s padavinami, pa tudi padavin je bilo letos več kot lani.

Mesečni statistični podatki za avgust 2016

Najvišja dnevna temperatura 30,9 je bila izmerjena 29. avgusta ob 14:08. uri, najnižja 9,1 pa 12. avgusta ob 5:18. uri.    

Najmočnejši veter je bil 30 km/h, 30. avgusta ob 11:18. uri. Najmočnejši sunek vetra je znašal 46 km/h, 17., 24., 25. in 30. avgusta.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila JV (jugovzhod). Povprečna hitrost vetra avgusta je bila 0,3 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 13. avgusta ob 8:58. uri, ko je postaja namerila 1.025,9 hPa, najnižji 1.010,0 hPa pa 17. avgusta ob 5:28. uri.

Skupna količina padavin v avgustu znaša 161,8 mm. Od tega so bile 12 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 11 dni s količinami nad 2 mm in 2 dneva nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 21. avgust s 62,2 mm na kvadratni meter.

Avgusta je bilo 22 toplih in 4 vroči dnevi.*

Za avgust lahko zapišemo, da je bilo 12 deževnih dni (padlo je vsaj 0,2 ml padavin dnevno). Lahko dodamo tudi to, da je bilo v letošnjem avgustu za 10,5 mm več mesečnih padavin kot avgusta 2015. Precej bolj moker mesec. Prav tako je bil letošnji avgust v poprečju bolj hladen od lanskega.

Mesečni statistični podatki za julij 2016

Najvišja dnevna temperatura 34,1 je bila izmerjena 11. julija ob 15:30. uri, najnižja 12,1 pa 15. julija ob 5:25. uri.    

Najmočnejši veter je bil 11 km/h, 13. julija ob 15:58. uri. Najmočnejši sunek vetra je znašal 22 km/h, 5. julija ob 22:37. uri.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila JV (jugovzhod). Povprečna hitrost vetra julija je bila 0,4 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 4. julija ob 8:38. uri, ko je postaja namerila 1.022,1 hPa, najnižji 1.005,3 hPa pa 14. julija ob 3:18. uri.

Skupna količina padavin v juliju znaša 156,5 mm. Od tega so bile 14 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 9 dni s količinami nad 2 mm in 3 dnevi nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 26. julij s 38,3 mm na kvadratni meter.

Junija je bilo 14 toplih in 13 vročih dni.*

Za julij lahko zapišemo, da je bilo kar 14 deževnih dni (padlo je vsaj 0,2 ml padavin dnevno). Lahko dodamo tudi to, da je bilo v letošnjem juliju za 31,5 mm več mesečnih padavin kot julija 2015. Precej bolj moker mesec. Prav tako je bil letošnji julij v poprečju bolj hladen od lanskega.

Mesečni statistični podatki za junij 2016

Najvišja dnevna temperatura 32,6 je bila izmerjena 25. junija ob 13:59. uri, najnižja 11 pa 1. junija ob 5:39. uri.    

Najmočnejši veter je bil 15km/h, 17. junija ob 13:48. uri. Najmočnejši sunek vetra je znašal 24 km/h, 17. junija ob 12:47. uri.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila ZJZ (zahod-jugozahod). Povprečna hitrost vetra junija je bila 0,7 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 22. junija ob 11:30. uri, ko je postaja namerila 1.024,3 hPa, najnižji 1.000,1 hPa pa 15. junija ob 4:58. uri.

Skupna količina padavin v juniju znaša 146,6 mm. Od tega so bile 18 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 10 dni s količinami nad 2 mm in 2 dneva nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 20. junij s 37,8 litrov na kvadratni meter.

Junija je bilo 14 toplih in 5 vročih dni.*

Za junij lahko zapišemo, da je bilo kar 18 deževnih dni (padlo je vsaj 0,2 ml padavin dnevno). Lahko dodamo tudi to, da je bilo v letošnjem juniju za 0,5 mm več mesečnih padavin kot junija 2015.

 

Mesečni statistični podatki za maj 2016

Najvišja dnevna temperatura 30 je bila izmerjena 28. maja ob 16:08. uri, najnižja 4,9 pa 17. maja ob 5:48. uri.    

Najmočnejši veter je bil 15km/h, 9. maja ob 18:10. uri. Najmočnejši sunek vetra je znašal 22 km/h, 31. maja ob 16:55. uri.

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila ZJZ (zahod-jugozahod). Povprečna hitrost vetra maja je bila 0,9 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 5. maja ob 8:59. uri, ko je postaja namerila 1.022,0 hPa, najnižji 996,8 hPa pa 13. maja ob 5. uri.

Skupna količina padavin v maju znaša 137,2 mm. Od tega so bile 19 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 12 dni s količinami nad 2 mm in 1 dan nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 15. maj s 26,9 litrov na kvadratni meter.

Maja je bilo 6 toplih in 1 vroč dan.*

Za maj lahko zapišemo, da je bilo kar 19 deževnih dni (padlo je vsaj 0,2 ml padavin dnevno). Smo pa 30. maja dosegli tudi rekord postaje v jakosti padavin, saj bilo 30. maja ob 12:44. uri izmerjena jakost 92,4 ml/uro.

Mesečni statistični podatki za april 2016

Najvišja dnevna temperatura 25,4 je bila izmerjena 6. aprila ob 15:27. uri, najnižja -0,5 pa v noči iz 27. na 28. april 2016.    

Najmočnejši veter je bil 29 km/h, 17. aprila ob 18:57. uri. Najmočnejši sunek vetra je znašal 32 km/h (12. april).

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila ZJZ (zahod-jugozahod). Povprečna hitrost vetra aprila je bila 2,0 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 21. aprila ob 00:39. uri, ko je postaja namerila 1.029,0 hPa, najnižji 1.002,7 hPa pa 24. aprila ob 4:58. uri.

Skupna količina padavin v aprilu znaša 46,1 mm. Od tega so bile 9 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 8 dni s količinami nad 2 mm in 1 dan nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 14. april s 11,9 litrov na kvadratni meter.

Marca je bilo 1 hladen in 1 topel dan.*

Za april lahko dodamo, da je 27. aprila popoldne pričelo močno snežiti in je do jutra 28. aprila zapadlo 30 cm snega. Sneg je polomil nekaj sadnega drevja, v gozdu je pa kar precej pokalo. Na srečo pa so temperature v tistih dneh padle le do - 0,5 stopinj tako, da Sevnega pozeba ni prizadela. Podrobnejše o tem...

 

Mesečni statistični podatki za marec 2016

Najvišja dnevna temperatura 20,1 je bila izmerjena 31. marca ob 14:18. uri, najnižja -0,9 pa 2. marca ob 6;57. uri.

Najmočnejši veter je bil 23 km/h, 5. marca ob 18:27. uri. Najmočnejši sunek vetra je znašal 37 km/h (31. marec).

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila J (jug). Povprečna hitrost vetra marca je bila 1,8 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 16. marca zvečer, ko je postaja namerila 1.030,0 hPa, najnižji 997,5 hPa pa 3. marca popoldne.

Skupna količina padavin v marcu znaša 47,6 mm. Od tega so bile 12 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 7 dni s količinami nad 2 mm in 0 dni nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 3. marec s 14,5 litrov na kvadratni meter.

Marca je bilo 5 hladnih dni.*


Mesečni statistični podatki za februar 2016

Najvišja dnevna temperatura 14,9 je bila izmerjena 1. februarja ob 13:09. uri, najnižja -2,4 pa 11. februarja ob 7:48. uri.

Najmočnejši veter je bil 30 km/h, 2. februarja ob 7:27. uri. Najmočnejši sunek vetra je znašal 33 km/h (2. februar).

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila Z (zahod). Povprečna hitrost vetra je bila 2,8 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 5. februarja ob 20:27. uri, ko je postaja namerila 1.029,3 hPa, najnižji 990,9 hPa pa 10. februarja ob 5:39. uri.

Skupna količina padavin v februarju znaša 186,1 mm. Od tega so bile 20 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 16 dni s količinami nad 2 mm in 2 dni nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 18. februar s 30,6 litrov na kvadratni meter.

Februarja je bilo 12 hladnih dni.*


Mesečni statistični podatki za januar 2016

Najvišja dnevna temperatura 15,8 je bila izmerjena 26. januarja ob 13:48. uri, najnižja -9,3 pa 19. januarja ob 7:18. uri.

Najmočnejši veter je bil 23 km/h, 11. januarja ob 11:39. uri. Najmočnejši sunek vetra je znašal 37 km/h (11. januar).

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je bila Z (zahod). Povprečna hitrost vetra je bila 1,8 km/h.

Najvišji zračni pritisk je bil 24. januarja ob 8:39. uri, ko je postaja namerila 1.034,5 hPa, najnižji 994,6 hPa pa 11. januarja ob 18:39. uri.

Skupna količina padavin v januarju znaša 48,2 mm. Od tega so bile 13 dni padavine v količinah nad 0,2 mm, 9 dni s količinami nad 2 mm in 0 dni nad 20 mm na kvadratni meter. Najbolj moker dan je bil 3. januar s 10,4 litrov na kvadratni meter.

Januarjaje bilo 11 hladnih dni in 7 ledenih dni.*


Statistični podatki za leto 2015

Lanskoletni podatki se nanašajo na obdobje po 1. 3. 2015, torej brez januarja in februarja.

Najvišja dnevna temperatura 36,9je bila izmerjena 17. julija popoldne nekaj po 17. uri, najnižja -7,3 pa 31. decembra nekaj po sedmi uri zjutraj.

Najmočnejši veter je bil 73 km/h, 13. oktobra nekaj po 13. uri. Najmnočnejši sunek vetra je znašal kar 92 km/h (13. oktober).

V povezavi z vetrom je zelo zanimiva tudi povprečna smer. Povprečna smer vetra v Sevnem je ZJZ (zahod-jugozahod), izstopata pa september (J) in oktober (JJZ). Ker smo na južnem pobočju v tem delu severni veter ne pride toliko do izraza.

Izredno visok zračni pritisk je bil na dan mrtvih okrog 9. ure, ko je postaja namerila kar 1.039,1 hPa.

Največ padavin je bilo 23. junij s 82,9 mm dežja na kvadratni meter, najbolj moker mesec pa oktober s skupno količino 180,7 mm na kvadratni meter. Skupna količina padavin znaša 1.039,6 mm dežja oziroma padavin. Kar 101 dan so bile padavine s količinami nad 0,2 mm, 71 dni s količinami nad 2 mm in 19 dni z več kot 20 mm padavin na kvadratni meter.

V letu 2015 je bilo 54 vročih dni, 39 toplih, 25 hladnih in 1 ledeni dan.*

Podrobnejše podatke po dnevih si lahko ogledate v arhiv Vremenskega društva Zevs na naslovu ...klik...

*
Hladen dan, je kadar je minimalna dnevna temperatura pod 0C oz. kadar je temperatura enaka ali nižja od -0,1 C.
Leden dan je, kadar je najvišja dnevna temperatura pod 0C oz. kadar je najvišja dnevna temperatura enaka ali nižja od -0,1C.
Topel dan je tedaj, kadar je najvišja dnevna temperatura enaka ali višja od 25C (25-29,9C).
Vroč dan je tedaj, ko je najvišja dnevna temperatura enaka ali višja od 30C. Ko je dosežen vroč dan, je obenem dosežen tudi topel dan! 

Lastnik vremenske postaje: Zavod Levstikova pot, član Vremenskega društva ZEVS, kontakt Pišite nam....

Zadnja posodobitev strani: 7.7.2017 9:39:05
Sistem temelji na programski opremi Cumulus v1.9.4 (1099)